CP Es Canyar | Serveis |

MENJADOR ESCOLAR

Des del primer dia de curs es posa en funcionament el servei de menjador. El preu per als alumnes fixos és de 7,66€ i per als alumnes esporàdics o eventuals és de 8,40€.

A les oficines del centre tenim el full d’inscripció per als alumnes fixos (també el podeu trobar en aquesta web a l’apartat Menú escolar) i els esporàdics han de comprar el tiquet a les 9 del matí a direcció.

COMUNICACIONS DEL CENTRE

Les còpies o certificacions, comunicacions i notificacions del centre s’expediran en català, excepte en el cas que la persona interessada sol·liciti la versió castellana.

En aquest cas la informació es donarà a nivell oral i/o escrit tan aviat com ens sigui possible, ja que no disposam en el centre de personal administratiu.

ASSEGURANÇA

Ja que no hi ha cap tipus d’assegurança escolar tots els alumnes han d’haver entregat una fotocòpia de la seva targeta sanitària. En cas que un/a alumne/a es faci mal, el centre es posarà en contacte amb els familiars i en el cas que no pugui comunicar-se amb ells algun membre del claustre acompanyarà l’infant al PAC si es considera necessari i sempre que la família ens hagi firmat la pertinent autorització.