CP Es Canyar | Horaris |

L’horari lectiu del centre és de 9h a 14h, des del primer dia fins al darrer. L’esplai és d’11.30h a 12h. De dilluns a dijous hi ha activitats extraescolars fins les 17h.

L’horari de l’escola matinera és de 7.30h a 9.00h.

L’horari del menjador és de 14h a 16h.