CP Es Canyar | FORMACIÓ DE SALUT VOCAL |

08/10/2021

Dia 5 d’octubre, una professional del Servei de Prevenció de Riscs Laborals va venir al centre i ens va fer una xerrada sobre sensibilització i l’ús eficient i sostenible de la veu. Va ser una experiència profitosa i que ens va permetre conèixer algunes tècniques i hàbits per cuidar l’eina que utilitzam més en el nostre dia a dia.