Equip humà


Equip directiu:

Directora: Francesca Pinya Porquer

Cap d’estudis: Aina M. Garcia

Secretària: María Dolores Bonnín Vivancos

Tutors:

Francisca Morey Gomila 1rA

Rocío Díaz Varela 1rB

Maria Antònia Mas Guasp 2nA

Catalina Puigròs Caldentey 2nB

Aina Amorós García 3rA

Isabel M. Llull Perelló 3rB

María del Carmen Sánchez Lima 4tA

Antònia Gomila Mascaró 4tB

Bàrbara Pont Oliver 5èA

Sebis Llabrés Costa 5eB

Francisca Vidal Bauzà 6èA

Jaume Barceló Company 6èB

Marcel Maña Domes 6èC

Especialistes:

Sebastia Grimalt Riera: Educació Física, TIC.

Maria Lliteras Rosselló: AL

Maria Bel Sansó Serra: Música

Bernat Ramis Moyà: Anglès

Mónica Guardiola Hinojosa: 1/2 jornada i anglès.

Antònia Rullan Blanquer: suport 1/2 jornada

Catalina Galmés Rosselló: 1/2 jornada PT

Maria Antònia Trobat Munar: PT

Maria Isabel Sureda García: PT

María José Cano Álvarez: Religió

Margalida Nadal Moreno: Orientadora (dimarts i dimecres)

Francisca Bauzà: PTSC (dimecres)

Martina Celià: ATE