Equip humà


Equip directiu:

Directora: Francesca Pinya Porquer

Cap d’estudis: Antònia Gomila Mascaró

Secretària: María Dolores Bonnín Vivancos

Tutors:

Maria Isabel Sureda Garcia 1rA

Antònia Maria Santandreu Jaume 1rB

Aina Maria Garcia Perelló 2nA

Catalina Puigròs Caldentey 2nB

Maria Consol Ferrer Genestar 3rA

Carmen Sánchez Lima 3rB

Aina Amorós Garcia 4tA

Isabel Maria Llull Perelló 4tB

Francisca Vidal Bauzà 5èA

Francesca Sureda Vives 5èB

Ariadna Murillo Rueda 6èA

Jaume Barceló Company 6èB

Especialistes:

Sebastia Grimalt Riera: Educació Física

Francisca Bauzà Mascaró: Anglès

Maria Isabel Amengual Barceló: PT

Virgínia Bordal Beteta: PT

Maria Lliteras Rosselló: AL

Maria Bel Sansó Serra: Música

Bernat Ramis Moyà: Anglès

Joana Maria Hidalgo Molina: Religió

Antònia Rullan Blanquer: Suport

Cristina Jaume Ferragut: Orientadora

Martina Celià: ATE